Chí Tài & Trịnh Hà Kim Ngân - VSTAR Kids Season 2 (Đêm Trao Giải)

  • Uploaded 4 weeks ago in the category Giải Trí

    Giám Khảo Chí Tài và Trịnh Hà Kim Ngân (thí sinh 6 tuổi VSTAR Kids Season 2) trình bày "Giăng Câu" (Tô Thanh Tùng) trong Đêm Trao GiảinOctober 29, 201

    ...

    Giám Khảo Chí Tài và Trịnh Hà Kim Ngân (thí sinh 6 tuổi VSTAR Kids Season 2) trình bày "Giăng Câu" (Tô Thanh Tùng) trong Đêm Trao GiảinOctober 29, 2017 - Saigon Performing Arts Centern©2017 Published by Thuy Nga under license

  • # chí# # &# trịnh# # kim# ngâ# vstar# kids# season# 2# Đê# trao# giả
show more show less
    Comments (0)