Cầm Kỳ Thi Họa - Hương Thanh & Hương Lan (Full Program)

 • Uploaded 4 weeks ago in the category Giải Trí

  Cầm Kỳ Thi HọannVocalists:nHuong ThanhnHuong LannnGeomungo:nE'Joung JunnErhu:nLi YannnKoto/Shamisen:nFumie HiharannPercussion: nAdinnnDẫn Chương Trình:nAnh Dũng

  ...

  Cầm Kỳ Thi HọannVocalists:nHuong ThanhnHuong LannnGeomungo:nE'Joung JunnErhu:nLi YannnKoto/Shamisen:nFumie HiharannPercussion: nAdinnnDẫn Chương Trình:nAnh Dũngnn1.

  Lý Chim Quyênn2.

  Lời Mở Đầu 4:13n3.

  Đèn Cù 5:40n4.

  Bà Rằng, Bà Rí 9:54n5.

  Xẩm Huê Tình 14:36n6.

  Bèo Dạt Mây Trôi 21:41n7.

  Hò Hụi 27:13n8.

  Hò Cổng Chùa Bến Tre 31:45n9.

  Mo Li Hoa 34:59n10.

  Sukura 40:38n11.

  Arirang 46:33n12.

  Ngồi Tựa Mạn Thuyền 53:39n13.

  Hoa Thơm Bướm Lượn 58:57n14.

  Lý Cây Khế 1:04:37n15.

  Lý Qua Cầu 1:08:32nn©2016 published by Thuy Nga under license

 • # cầ# kỳ# thi# họ# hương# thanh# &# lan# full# program
show more show less
  Comments (0)