Bố là tất cả | Trailer tập 20: Sau tất cả Đông Sương quyết định về quê vì lời hứa với NSUT Thanh Nam

 • Uploaded 4 weeks ago in the category Giải Trí

  bo la tat ca, bố là tất cảnnBố Là Tất Cả kể về cuộc sống của một gia đình vô cùng đặc biệt, mỗi thành viên trong gia đình đều có tính cách riêng, sống độc lập k

  ...

  bo la tat ca, bố là tất cảnnBố Là Tất Cả kể về cuộc sống của một gia đình vô cùng đặc biệt, mỗi thành viên trong gia đình đều có tính cách riêng, sống độc lập không muốn lệ thuộc nhau, họ theo phong cách sống hiện đại.

  Tuy vậy, giữa họ luôn có một mối liên kết đặc biệt với nhau.n

 • # bố# à# # # |# trailer# # 20:# sau# Đông# sương# quyế# định# # quê# ì# # # # nsut# thanh# nam
show more show less
  Comments (0)